بر اساس مصوبه مورخ 98/07/10 کمیسیون سیاست گذاری نشریات علمی دانشگاه تبریز و مستنداّ به آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم ، عنوان نشریه از « فقه و حقوق اسلامی » به نشریه « مطالعات حقوقی معاصر » تغییر یافت.

شماره جاری: دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-316 

مقاله پژوهشی

1. به‌کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعدۀ مصلحت

صفحه 1-23

مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


3. چالش‌های امنیت انسانی در پرتو حقّ بر سلامت و بهداشت عمومی

صفحه 51-73

مهدی ذاکریان امیری؛ پیمان بلوری؛ داود هرمیداس باوند؛ یوسف باقری حامد


6. هیئت منصفه در دعاوی حقوقی

صفحه 125-149

ناهید صفری؛ پرویز دهقانی


10. هبۀ طلب

صفحه 227-248

عباس میرشکاری؛ خدیجه مظفری


11. واکاوی فقهی و حقوقی جنبه‌های مختلف اعراض

صفحه 249-248

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری