تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 270
تعداد نویسندگان 464
تعداد مشاهده مقاله 1,197,410
نسبت مشاهده بر مقاله 4434.85
تعداد مقالات ارسال شده 2,246
تعداد مقالات رد شده 1,297
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 205
درصد پذیرش 9
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 381

قابل توجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

به منظور پیشگیری از هرگونه جعل و تقلب در مورد گواهی پذیرش مقالات ،  صحت و اعتبار گواهی پذیرش ارائه شده از این نشریه ، منوط به ثبت عنوان مقاله و نام نویسندگان آن در قسمت مقالات آماده انتشار در وب سایت نشریه می باشد.

به اطلاع نویسنده/نویسندگان محترم می رساند بررسی مقالات ارسالی منوط به داشتن شناسه پژوهشگر برای نمام نویسندگان می باشد لذا جهت دریافت شنلسه پؤوهشگری به آدرس https://orcid.org/مراجعه و پس از دریافت شناسه در قسمت شناسه پژوهشگری درج نمایید.

برابر تصویب کمیسیون نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری عنوان نشریه به « مطالعات حقوق تطبیقی معاصر » تغییر یافت.

 

 ناشر : دانشگاه تبریز

 شروع انتشار : 1389

 دوره انتشار : فصلنامه

 نوع مقاله قابل انتشار : علمی

رتبه ارزیابی : B

 وضعیت انتشار: تا سال 1397 چاپی و الکترونیکی از سال 1398 الکترونیکی

 نوع دسترسی : رایگان و آزاد

 زبان نشریه : فارسی ، چکیده انگلیسی 

 هزینه داوری : دارد

 شیوه داوری : دو سو بسته ( دو داور )

 مشابهت یابی دارد. سمیم نور

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار((COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default

 نشریه مطالعات حقوقی معاصر دانشگاه تبریز ، نشریه علمی و با دسترسی رایگان می باشد.

 

 

نشریه مطالعات حقوقی معاصر سرقت ادبی را بررسی می کند.

 

 این نشریه از قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons:BY-NC پیروی می کند.

 

این نشریه به موجب توافقنامه مورخ 1399/11/18 با انجمن حقوق خصوصی ایران همکاری می نماید.

شماره جاری: دوره 13، شماره 27، تیر 1401، صفحه 1-296