تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 179
تعداد نویسندگان 334
تعداد مشاهده مقاله 927,824
نسبت مشاهده بر مقاله 5183.37
تعداد مقالات ارسال شده 1,921
تعداد مقالات رد شده 1,162
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 115
درصد پذیرش 6
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 353

نشریه مطالعات حقوقی معاصر ضایعه درگذشت استاد دکتر منصور رحمدل را که سالها با این نشریه همکاری مستمر داشته اند به جامعه حقوقی تسلیت می گوید

 

 

بر اساس مصوبه مورخ 98/07/10 کمیسیون سیاست گذاری نشریات علمی دانشگاه تبریز و مستنداّ به آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم ، عنوان نشریه از « فقه و حقوق اسلامی » به نشریه  « مطالعات حقوقی معاصر » تغییر یافت.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار((COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default

 نشریه مطالعات حقوقی معاصر دانشگاه تبریز ، نشریه علمی و با دسترسی رایگان می باشد.

 

 

نشریه مطالعات حقوقی معاصر سرقت ادبی را بررسی می کند.

 

 این نشریه از قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons:BY-NC پیروی می کند.

 

این نشریه به موجب توافقنامه مورخ 1399/11/18 با انجمن حقوق خصوصی ایران همکاری می نماید.

شماره جاری: دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-340