تماس با ما

ایمیل:tabrizulaw@gmail .com

تلفن:04133392262

آدرس:تبریز-بلوار 29بهمن-دانشگاه تبریز-دانشکده حقوق و علوم اجتماعی-دفتر نشریه مطالعات حقوقی معاصر(فقه و حقوق اسلامی سابق)-کد پستی:5166616471

نمابر:04133356013


CAPTCHA Image