دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، مهر 1398، صفحه 1-328 
واکاوی موضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جنگجویان خارجی

صفحه 157-182

حسن سواری؛ یونس صیدی؛ ناصر سرگران؛ فاطمه موسوی زاده جزایری


بررسی نشوز زوج و راهکارهای مواجهه با آن

صفحه 183-202

مرضیه شعربافچی زاده؛ سهیلا صادقی فسایی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ هاجر آذری


واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم

صفحه 257-294

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید محمد هادی قبولی درافشان؛ محمدتقی نادی