دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 1-316 
چالش‌های امنیت انسانی در پرتو حقّ بر سلامت و بهداشت عمومی

صفحه 51-73

10.22034/law.2019.9668

مهدی ذاکریان امیری؛ پیمان بلوری؛ داود هرمیداس باوند؛ یوسف باقری حامد


هبۀ طلب

صفحه 227-248

10.22034/law.2019.9676

عباس میرشکاری؛ خدیجه مظفری