دوره و شماره: دوره 13، شماره 29، دی 1401، صفحه 1-278 
مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران

صفحه 25-53

10.22034/law.2022.49536.3050

پریسا خدایاری؛ جمال برزگری خانقاه؛ علی اکبر جعفری ندوشن


واکاوی نظام حقوقی تابعیت- شهروندی در حقوق ایران

صفحه 55-89

10.22034/law.2022.47481.2980

نوربخش ریاحی؛ حسین علائی؛ خدیجه کریمی اصفهانی


شکل‌گرایی محض در وصیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا

صفحه 249-278

10.22034/law.2022.49455.3047

عباس میرشکاری؛ احسان بهرامی؛ سیّد امین پیشنماز