دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

( مقالات زیر در یکی از شماره های آتی نشریه منتشر خواهد شد.)
ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.
نقش تعارض منافع در بی اثر شدن قوانین و مقررات حمایتی حفاظت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

حسین شاه بیک؛ علی مشهدی؛ محمد جواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه


تاثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

حسین اسماعیلی؛ مجید غمامی


واکاوی ابعاد نظریه بازنمایی رسانه‌ای جرم در اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

سمیه عزیزی؛ سیدمحمود میر خلیلی


شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

عباس میرشکاری؛ احسان بهرامی؛ سیّد امین پیشنماز


مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

پریسا خدایاری؛ جمال برزگری خانقاه؛ علی اکبر جعفری ندوشن


چالش های پیش روی توسعه حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

مرضیه طهماسبی؛ لیلا رئیسی


نقش سیدمحمد فاطمی‌قمی در تدوین قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

سیدناصر سلطانی


واکاوی نظام حقوقی تابعیت - شهروندی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

نوربخش ریاحی؛ حسین علائی؛ خدیجه کریمی اصفهانی


احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

ناهید پارسا؛ حمید ابهری


ماهیت معاملات مربوط به محصول دیجیتالی در حقوق آمریکا با رویکردی تطبیقی به فقه اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

غلام نبی فیضی چکاب؛ وحید عاکفی قاضیانی


تحلیل اثرگذاری کنش‌گران دینی در رژیم حقوق بین‌الملل تغییرات آب و هوائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

حجت سلیمی ترکمانی؛ منصور آیرم؛ محمد موسی زاده


تحلیل اقتصادی حقوق از منظر فقهی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


مطالعه تطبیقی شرط اخراج بعضی از موقوف‌علیهم توسط واقف در حقوق ایران و فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مودب خوشرو،


مطالعۀ تطبیقی «نظام‌های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


فرا تنظیم گری در سازمان‌های حرفه ای حوزه سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

محمد جلالی؛ مائده عرفانی


جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

علی ولایی؛ رحیم نوبهار


بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد، در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

مصطفی هراتی


مطالعه تطبیقی آثار حقوقی تشکیل گروه اقتصادی در قالب شرکت مدنی در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

داود حجازی؛ جواد نیک نژاد


بررسی انطباق اصل جبران همه‌ی خسارات با مبانی کثرت‌گرا در حوزه‌ی فلسفه‌ی مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

سیدنورالله شاهرخی؛ حبیب اله رحیمی


مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

حمید حمیدیان؛ علی رضایی؛ حبیب طالب احمدی


مطالعه تطبیقی نقد پدیدارشناختی به رویکرد لیبرال حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

مازیار خادمی؛ مهدی رضایی


دادرسی افتراقی اطفال بزه دیده در مرحله پیش محاکمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

وحید نکونام


مطالعه تطبیقی مبانی و معیارهای تحدید حق بر حریم خصوصی در عصر شیوع کرونا در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

جعفر نوری یوشانلویی؛ ندا همکانمراد


بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

زهرا ایران دوست؛ سید محمدهادی ساعی


مبانی نظری مسوولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه (مطالعه تطبیقی با قانون نمونه انسیترال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1401

شیرین ملک محمدی؛ ربیعا اسکینی


وضعیت دوگانه مسئولیت مدنی مراکز درمانی در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

غلامرضا حاجی نوری


تاملی بر مفهوم حق رای با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22034/law.2023.40448.3046

علی اکبر ترمان؛ سید حسین ملکوتی


تحلیل حقوقی اعمال نظارت پس از واگذاری در خصوصی سازی ها (موانع و راهکارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

حسینعلی کلهر؛ عادل ابراهیم پور


رابطه شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با نیم‌نگاهی به نظرات شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

آیت مولائی؛ محمدرضا مجتهدی؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ مائده سلیمانی دینانی


مطالعه تطبیقی اثر و قلمروی شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

علی فرحانی پناه؛ محمد صالحی مازندرانی


مطالعه تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت – کشور در نظام حقوقی کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

یونس فتحی؛ ابراهیم صباغی ولاشانی


مقایسه‌ی نظریه‌ی تعدد قوانین حاکم (دپسژ) در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

سیدحسین مجتهدزاده؛ همایون مافی


بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن لا در مقایسه تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

رضاحسین گندم کار؛ زهره نجفی