دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

( مقالات زیر در یکی از شماره های آتی نشریه منتشر خواهد شد.)
ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.
بهرۀ کارشناسی در کاربست و نمایاندن دانش سودمند در اثبات (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حسن محسنی


مبانی مسئولیت های تولید و عرضة تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

عزیز امن الهی؛ علی غریبه


جرم قاچاق انسان؛ انقباض و انبساط مفهومی با تأکید بر نظام بین‌المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

جمال بیگی


عناوین مجرمانه فرآگیر و چالشهای حقوقی و جرم شناختی آن در سیاست کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

سیدمحمود میر خلیلی؛ علیرضا نیک منش؛ شهرداد دارابی


مطالعه تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت


همگام سازی قراردادهای یکپارچه سازی منابع نفتی همجوار داخلی با الزامات حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

لعیا جنیدی؛ سیدفریدالدین طباطبایی ستوده


حقوق موضوعة اشراقی ژرژ گورویچ و بی‌نیازی به مفهوم حقوق طبیعی تأملی بر چگونگی رفع چالش آنتینومی حقوق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

مهدی شهابی


تحلیل حقوقی ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

میثم اکبری دهنو؛ ربیعا اسکینی؛ هانی حاجیان


حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعه موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

فردین مرادخانی؛ ابراهیم صباغی ولاشانی


چالش‌های به نظم کشیدن نانوفناوری و ضرورت حرکت به سوی تنظیم گری جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

زهرا محمودی کردی؛ حسین پورباباگل


جستاری در اوصاف نظام دادرسی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

مجید غمامی


واکاوی مفهوم عدالت و استقراء راههای احراز عدالت شهود از منابع فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

مرضیه پیله ور


وضعیت فقهی حقوقی معامله معارض با شرط فاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

جواد نیک نژاد


امکان‌سنجی الزام دولت جدید سودان به تحویل عمرالبشیر به دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

جواد صالحی


گذار از توصیف واقعه تا صدور رای در دیوان بین‌المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

مصطقی فضائلی؛ وحید کوثری


ارجاع ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعه سیاست کیفری سخت گیرانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

سعید صانعی؛ سید حسین حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


تحلیلی نو از ویژگی ها، وجه تمایز و انواع قرارداد کار از منظر تحولات روابط کار و کرامت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

مجتبی همتی


فرایند ابتکار تقنینی و مولفه‌های موثر در آن با تاکید بر مخاطب قانون در پرتو مطالعات تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

زهره حق پناهان؛ سید احمد حبیب نزاد


نقش تعارض منافع در بی اثر شدن قوانین و مقررات حمایتی حفاظت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

حسین شاه بیک؛ علی مشهدی؛ محمد جواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه


تاثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

حسین اسماعیلی؛ مجید غمامی


بررسی انتقادی جدایی حقوق از اخلاق در نظریه الزام حقوقی هانس کلسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

پرهام مهرآرام


مطالعه تطبیقی قلمرو مفهومی تظاهر در حقوق اسلامی واسیب شناسی بازتاب آن در قوانین کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

علیرضا هدائی؛ احمد باقری؛ حمید کاظمی مطلق


بررسی تطبیقی گستره حـریم خصــوصی کـودک در اسـلام و کنوانسیون حقـوق کـودک‬‬

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

صفورا بیستونی؛ محمدمهدی مقدادی


امکان سنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعه ایران با ابعاد غفلت در انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

فاطمه احدی؛ سید رضا احسان پور


ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

محمد نکوئی


جایگاه آموزش و اطلاع‌رسانی حقوق محیط‌زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

سعید آزوغ؛ بهروز بهبودیان؛ سیدمهدی اصغری


«تحلیل فقهی-حقوقی ضمان غرور با تأکید بر ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

نادر ولائی؛ سیامک رهپیک؛ مسعود کاظمی


واکاوی ابعاد نظریه بازنمایی رسانه‌ای جرم در اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

سمیه عزیزی؛ سیدمحمود میر خلیلی


شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

عباس میرشکاری؛ احسان بهرامی؛ سیّد امین پیشنماز


مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

پریسا خدایاری؛ جمال برزگری خانقاه؛ علی اکبر جعفری ندوشن


چالش های پیش روی توسعه حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

مرضیه طهماسبی؛ لیلا رئیسی


تعیین مقر در روش‌های جایگزین برخط حل اختلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

سیدعلیرضا رضایی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


ماهیت و آثار «ملک أن یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

محمد ریاحی


ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آن ها در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

حسین اقایی جنت مکان