دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

( مقالات زیر در یکی از شماره های آتی نشریه منتشر خواهد شد.)
ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.
نقش تعارض منافع در بی اثر شدن قوانین و مقررات حمایتی حفاظت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

حسین شاه بیک؛ علی مشهدی؛ محمد جواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه


تحلیل اثرگذاری کنش‌گران دینی در رژیم حقوق بین‌الملل تغییرات آب و هوائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

حجت سلیمی ترکمانی؛ منصور آیرم؛ محمد موسی زاده


تحلیل اقتصادی حقوق از منظر فقهی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


مطالعۀ تطبیقی «نظام‌های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


فرا تنظیم گری در سازمان‌های حرفه ای حوزه سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

محمد جلالی؛ مائده عرفانی


جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

علی ولایی؛ رحیم نوبهار


بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد، در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

مصطفی هراتی


مطالعه تطبیقی آثار حقوقی تشکیل گروه اقتصادی در قالب شرکت مدنی در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

داود حجازی؛ جواد نیک نژاد


بررسی انطباق اصل جبران همه‌ی خسارات با مبانی کثرت‌گرا در حوزه‌ی فلسفه‌ی مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

سیدنورالله شاهرخی؛ حبیب اله رحیمی


مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

حمید حمیدیان؛ علی رضایی؛ حبیب طالب احمدی


مطالعه تطبیقی نقد پدیدارشناختی به رویکرد لیبرال حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

مازیار خادمی؛ مهدی رضایی


دادرسی افتراقی اطفال بزه دیده در مرحله پیش محاکمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

وحید نکونام


مطالعه تطبیقی مبانی و معیارهای تحدید حق بر حریم خصوصی در عصر شیوع کرونا در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

جعفر نوری یوشانلویی؛ ندا همکانمراد


بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

زهرا ایران دوست؛ سید محمدهادی ساعی


مبانی نظری مسوولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه (مطالعه تطبیقی با قانون نمونه انسیترال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1401

شیرین ملک محمدی؛ ربیعا اسکینی


وضعیت دوگانه مسئولیت مدنی مراکز درمانی در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

غلامرضا حاجی نوری


تاملی بر مفهوم حق رای با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/law.2023.40448.3046

علی اکبر ترمان؛ سید حسین ملکوتی


تحلیل حقوقی اعمال نظارت پس از واگذاری در خصوصی سازی ها (موانع و راهکارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/law.2023.49841.3064

حسینعلی کلهر؛ عادل ابراهیم پور


رابطه شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با نیم‌نگاهی به نظرات شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/law.2023.50086.3094

آیت مولائی؛ محمدرضا مجتهدی؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ مائده سلیمانی دینانی


مطالعه تطبیقی اثر و قلمروی شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

علی فرحانی پناه؛ محمد صالحی مازندرانی


مطالعه تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت – کشور در نظام حقوقی کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

یونس فتحی؛ ابراهیم صباغی ولاشانی


مقایسه‌ی نظریه‌ی تعدد قوانین حاکم (دپسژ) در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

سیدحسین مجتهدزاده؛ همایون مافی


بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن لا در مقایسه تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

رضاحسین گندم کار؛ زهره نجفی


بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.50683.3103

عباس کریمی؛ طه عرب اسدی؛ امیر غفاری


مناسبات میان هزینه دادرسی و اصول دادرسی منصفانه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.50910.3119

پژمان محمدی؛ خلیل احمدی؛ میلاد کیانپوریان نژاد


موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریه سوءاستفاده از حق و رویه قضائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.50976.3117

زهرا اکرمی؛ علی اصغر حاتمی؛ حسن پاشازاده


مطالعه تطبیقی حق انتساب اثر در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.52066.3141

فائزه تیموری مقدم؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


مطالعه تطبیقی نظام مصادر مبسوط مدنی در حقوق انگلستان، ایرلند و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.52887.3158

حسین سبحانی؛ بهزاد رضوی فرد


گستره جواز اصلاح ادعا در اظهارنامه ثبت اختراع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده، بریتانیا و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.53613.3192

محمد جواد عبداللهی؛ مریم شریفی رنانی؛ رضا عرب زاده


جهات و شاخص های ابطال مقررات دولتی در زمینه تخلفات اداری کارمندان دولت دردیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.53938.3196

محمد نکوئی


مطالعه تطبیقی تدابیر شکلی حمایت از شهود در برابر تهدید (مطالعه موردی ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی آن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.54002.3197

پیمان دولتخواه؛ رضیه یوسف زاده؛ محمدرضا رهبرپور


مقایسه و تمایزنحوه دعوا با منشا،جهت،سبب،خواسته،علت و استحقاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/law.2023.53332.3182

سام محمدی؛ حمید ابهری؛ عیسی نعمتی کچائی