دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
هیچ مقاله ای پیدا نشد.
( مقالات زیر در یکی از شماره های آتی نشریه منتشر خواهد شد.)

-تحلیلی بر حق تعلیق در فقه، حقوق ایران و حقوق جدید فرانسه

-امکان سنجی عملیاتی کردن نهاد معامله اتهام در ایران با تاکید بر مدیریت گرایی حقوق کیفری

-جایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانه اداری در ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن

-عنصر روانی بزه قاچاق کالا و ارز

-تأملی بر نحوه حل فصل اختلافات ناشی از قرارداد پیش‌فروش و قلمروی آن

-کاربست فقهی و حقوقی قاعده مایضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن

-منبع الزام تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی در پروژه گاپ ترکیه

-سیاست کیفری ناهمگون قانون مجازات اسلامی درتعدیل کیفر

-تعدد نهاد‌های قانون‌گذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران

-نقد و بررسی شرایط و آثار قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1398

-استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آیین دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رای شماره ۱۱۳۷ مورخ اول آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور فرانسه)

-بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن