دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

( مقالات زیر در یکی از شماره های آتی نشریه منتشر خواهد شد.)
1- ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.
2-فایل PDF مقالات و ترتیب نویسندگانن قبل از ویراستاری ادبی و صفحه آرایی بوده ، فایل نهایی بعد از ویراستاری ادبی و صفحه آرایی در دوره و شماره خود بارگذاری خواهد شد.
بررسی تطبیقی مبانی هنجاری نظریه دستان پاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/law.2023.54420.3218

طاها عرب اسدی؛ امیر غفاری؛ محسن ایزانلو


کاربست سنجه‌های عدالت‌ترمیمی‌نظام‌حقوقی‌ایران در حمایت از بزه‌دیدگان‌جنسی زیر18سال با مدل نیاز-حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/law.2023.57151.3282

نفیسه باقری؛ شادی عظیم زاده؛ نسرین مهرا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


حق بر اقناع؛ چشم‌اندازی از منظر مطالعات تطبیقی فقه و حقوق شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

10.22034/law.2023.57479.3295

سید محسن قائمی خرق؛ محمد لری نژاد


مطالعه تطبیقی مجازات اعدام در قوانین کشورهای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22034/law.2023.55627.3248

حسین جوان آراسته؛ محمد مهدی فر


آثار استمرار اشغال فلسطین نسبت به دول ثالث: مواضع احتمالی دیوان بین‌المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/law.2024.58212.3314

مهشید آجلی لاهیجی؛ مسعود احسن نژاد


تراست داده، سازوکاری برای مدیریت منافع ذی‌نفعان داده؛ رهنمودهایی برای نظام داده در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/law.2024.56448.3268

عباس میرشکاری؛ سید امین پیشنماز؛ امیر عباس رکنی


مفهوم و ماهیت "مراقبت مقتضی" در حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/law.2024.57848.3307

سید محمد حسینی؛ سعید رهایی


اصول ارزیابی و محاسبه خسارت در بیمه‌های عدم‌النفع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/law.2024.59203.3338

عباس میرشکاری؛ مونا عبدی