دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، مهر 1396، صفحه 1-192 
امکان‌سنجی صلاحیت مقررات‌گذاری شورای نگهبان

صفحه 1-20

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ میثاق ذاکرعباسی


الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه

صفحه 51-72

محمد عیسائی تفرشی؛ عباس کاظمی نجف آبادی؛ محمد الهی


مبانی شکل‌گیری و استمرار اختلاف در قراردادهای اداری ایران

صفحه 111-133

مصطفی مبارکی؛ محمدکاظم عمادزاده؛ غلامحسین مسعود