دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، خرداد 1394، صفحه 1-172 
جایگاه بازدارندگی عام در کیفرهای تعزیری

صفحه 1-27

قدرت الله خسروشاهی؛ محمد محیسن آئیدی


سرقت هویت

صفحه 75-95

مرتضی طبیبی؛ انیس خدادادی


بررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 97-126

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ فرزین قهرمان زاده نیمگزی