نویسنده = ������������ ��������
تاثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

حسین اسماعیلی؛ مجید غمامی


مطالعۀ آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 13، مهر 1395، صفحه 117-148

مجید غمامی؛ سیدحسین اسعدی