نویسنده = ������������������ ��������
شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

عباس میرشکاری؛ احسان بهرامی؛ سیّد امین پیشنماز


مطالعۀ تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان

دوره 13، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 269-300

10.22034/law.2021.45522.2874

عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت


هبۀ طلب

دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 227-248

عباس میرشکاری؛ خدیجه مظفری