نویسنده = ������������������ ��������
شکل‌گرایی محض در وصیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا

دوره 13، شماره 29، دی 1401، صفحه 249-278

10.22034/law.2022.49455.3047

عباس میرشکاری؛ احسان بهرامی؛ سیّد امین پیشنماز


مطالعۀ تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان

دوره 13، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 269-300

10.22034/law.2021.45522.2874

عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت


هبۀ طلب

دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 227-248

عباس میرشکاری؛ خدیجه مظفری