نویسنده = ������������������ ������ ����������
عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالش‌های حقوقی و جرم‌شناختی آن در سیاست کیفری ایران

دوره 13، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 237-268

10.22034/law.2021.44700.2843

سیدمحمود میر خلیلی؛ علیرضا نیک منش؛ شهرداد دارابی


آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در پرتوی نظریه قوچ قربانی

دوره 12، شماره 23، تیر 1400، صفحه 185-210

10.22034/law.2021.42299.2743

مهدی آقاجانی؛ سید محمود میرخلیلی؛ احمد حاجی ده آبادی