نویسنده = �������������� ��������
مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/law.2023.52802.3156

مرتضی ناصری حسین آباد؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


تعیین مقر در روش‌های جایگزین برخط حل اختلاف

دوره 13، شماره 28، مهر 1401، صفحه 111-139

10.22034/law.2022.47258.2965

سیدعلیرضا رضایی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری