کلیدواژه‌ها = مسئولیت کیفری
بررسی تطبیقی دگرگونی شرکت‌ها و تداوم مسئولیت کیفری

دوره 11، شماره 21، مهر 1399، صفحه 67-94

10.22034/law.2020.12631

خداداد خدادادی دشتکی؛ رضا صفیان بلداجی


مبانی و آثار حقوقی به کار گیری ابزارهای دفاعی در نهاد دفاع مشروع

دوره 6، شماره 11، آبان 1394، صفحه 1-29

روح الله اکرمی؛ جلال الدین قیاسی


تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن

دوره 6، شماره 11، آبان 1394، صفحه 213-247

رضا سکوتی نسیمی


ضابطة تشخیص بی‌احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری

دوره 3، شماره 4، تیر 1390، صفحه 79-166

مجتبی جانی پور اسگلکی؛ مجتبی وهابی توچایی