کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 85-111

10.22034/law.2020.12358

سید حسن حسینی مقدم؛ سید مهدی ساداتی عربی؛ مصطفی فیروزی راد


اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانونی املاک از سوی دولت و شهرداری‌ها

دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 25-49

10.22034/law.2019.9667

سید احمد حبیب نژاد؛ رحیم پیلوار؛ روشنک صابری


وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 1-23

علیرضا باریکلو