نویسنده = �������������� ��������
جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

علی ولایی؛ رحیم نوبهار


رویکرد تجربی به مجازات؛ چشم‌اندازی اسلامی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 261-290

10.22034/law.2020.12372

محمد جواد کبریتی؛ رحیم نوبهار