کلیدواژه‌ها = اشتباه
تعداد مقالات: 2
1. اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-167

10.22034/law.2020.12360

محمدحسین خادمی آراسته؛ بیژن حاجی عزیزی؛ احمد رضوانی مفرد


2. بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-78

عبادالله رستمی چلکاسری