کلیدواژه‌ها = نقض
نقش تعارض منافع در بی اثر شدن قوانین و مقررات حمایتی حفاظت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

حسین شاه بیک؛ علی مشهدی؛ محمد جواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه


مطالعۀ تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان

دوره 13، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 269-300

10.22034/law.2021.45522.2874

عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت