نویسنده = ���������� �������������������� ��������
مطالعه تطبیقی اثر و قلمروی شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

علی فرحانی پناه؛ محمد صالحی مازندرانی


ماهیت و شرایط تحول قرارداد

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 112-140

10.22034/law.2020.12359

احمد حمیدزاده؛ محمد صالحی مازندرانی