نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تأملی بر نحوۀ حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد پیش‌فروش و قلمرو آن

دوره 12، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 145-177

10.22034/law.2021.12958

فرزاد کرمی کلمتی؛ محمد صالحی مازندرانی