نویسنده = ������������ ������
نقش تعارض منافع در بی اثر شدن قوانین و مقررات حمایتی حفاظت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

حسین شاه بیک؛ علی مشهدی؛ محمد جواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه


تأملی بر مفهوم برابری در اندیشة خبرگان قانون اساسی (1358)

دوره 12، شماره 25، دی 1400، صفحه 107-133

10.22034/law.2022.42144.2732

علی دارایی؛ علی مشهدی؛ صدیقه قارلقی


منبع تعهد به ارزیابی آثار زیست‌محیطی فرامرزی در پروژۀ گاپ ترکیه

دوره 12، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 117-144

10.22034/law.2021.12956

مهناز رشیدی؛ آزاده رستگار؛ علی مشهدی