نویسنده = �������������������� ����������������
پشتوانه‌های حقوقی مصونیت دولت در طرح دعوای ایران علیه امریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 195-227

10.22034/law.2020.12370

زهرا عموزاد خلیلی؛ سمانه رحمتی فر؛ محمدهادی سلیمانیان