نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی و تحلیل مثلیت پول‌های اعتباری از دیدگاه فقهی- حقوقی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 291-321

10.22034/law.2020.12374

مرتضی محمدی راد؛ سید محمد شفیعی دارابی؛ نسرین کریمی