نویسنده = ������������������ ��������������
رویکرد سازمان همکاری اسلامی؛ از روی‌گردانی تا توجه به حقوق بشر

دوره 11، شماره 21، مهر 1399، صفحه 247-271

10.22034/law.2020.12637

سید حسن موسوی اصل؛ سیداحمد طباطبایی


سازمان همکاری اسلامی در ترازوی سنجش برون‌گرایی یا درون‌گرایی در زمینۀ حقوق بشر

دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 151-172

سیداحمد طباطبایی؛ سید حسن موسوی اصل