نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای مدنی شرط عدم طلاق

دوره 7، شماره 12، فروردین 1395، صفحه 223-245

امین نجفیان؛ فرج الله هدایت نیا