نویسنده = ������������������ �������� ��������
جایگاه بازدارندگی عام در کیفرهای تعزیری

دوره 6، شماره 10، خرداد 1394، صفحه 1-27

قدرت الله خسروشاهی؛ محمد محیسن آئیدی