نویسنده = �������������� ����������
مبانی نظری مسوولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه (مطالعه تطبیقی با قانون نمونه انسیترال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1401

شیرین ملک محمدی؛ ربیعا اسکینی