نویسنده = �������� �������� ����������
بررسی سود در تسهیلات مشروط بانکی

دوره 6، شماره 11، آبان 1394، صفحه 113-141

مرتضی حاجی پور؛ عسیی صفرپور سدهی


حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه

دوره 4، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 31-68

مرتضی حاجی پور