نویسنده = ���������� ������������ ��������
گستره جواز اصلاح ادعا در اظهارنامه ثبت اختراع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده، بریتانیا و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.53613.3192

محمد جواد عبداللهی؛ مریم شریفی رنانی؛ رضا عرب زاده