نویسنده = �������������� ��������������������
بررسی انطباق اصل جبران همه‌ی خسارات با مبانی کثرت‌گرا در حوزه‌ی فلسفه‌ی مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

سیدنورالله شاهرخی؛ حبیب اله رحیمی