نویسنده = �������� ���������� ��������
تحلیل اثرگذاری کنش‌گران دینی در رژیم حقوق بین‌الملل تغییرات آب و هوائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

حجت سلیمی ترکمانی؛ منصور آیرم؛ محمد موسی زاده