نویسنده = �������������� �������� ���������� ��������
قاعدة ضمان منافع با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 177-203

عباس کلانتری خلیل آباد؛ صالح سعادت