نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

پریسا خدایاری؛ جمال برزگری خانقاه؛ علی اکبر جعفری ندوشن