نویسنده = �������������� ����������
شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

عباس میرشکاری؛ احسان بهرامی؛ سیّد امین پیشنماز