نویسنده = ������������ ��������
واکاوی ابعاد نظریه بازنمایی رسانه‌ای جرم در اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

سمیه عزیزی؛ سیدمحمود میر خلیلی