نویسنده = ���������������� ������������ ����������
مطالعۀ تطبیقی «نظام‌های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده