نویسنده = �������������� ������������ ��������
چالش‌های امنیت انسانی در پرتو حقّ بر سلامت و بهداشت عمومی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 51-73

مهدی ذاکریان امیری؛ پیمان بلوری؛ داود هرمیداس باوند؛ یوسف باقری حامد