نویسنده = ������������ ���������� ����������
بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال

دوره 5، شماره 9، بهمن 1393، صفحه 55-66

مهدی حسن زاده؛ ملیحه سادات حسینی