نویسنده = �������� �������� ��������������
اثر عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل

دوره 2، شماره 2، مهر 1390، صفحه 99-129

محمد ابراهیم شمس؛ حمید رضا کلانتری