نویسنده = ������������ ������
مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

حمید حمیدیان؛ علی رضایی؛ حبیب طالب احمدی