نویسنده = ������������ ������������������ ��������������
بررسی مبانی و مستندات «حبوه» در فقه امامیه و ضرورت اصلاح قانون مدنی

دوره 3، شماره 5، دی 1391، صفحه 123-158

محمد حسن صادقی مقدم؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی