نویسنده = ���������� �������� �������������� ��������
مطالعه تطبیقی شرط اخراج بعضی از موقوف‌علیهم توسط واقف در حقوق ایران و فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مودب خوشرو،