نویسنده = �������������� �������� ��������
رویکرد تجربی به مجازات؛ چشم‌اندازی اسلامی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 261-290

10.22034/law.2020.12372

محمد جواد کبریتی؛ رحیم نوبهار